History of Věstník

The first "Vestnik (Newsletter) of the Czechoslovak organizations in Montreal" was published by Father Bohuslav Janicek, Jesuit priest of St. Wenceslas Mission in Montreal, in September 1964. Eight organizations were informing the community about their activities: Canadian Czechoslovak Club, Club of Sts. Cyril and Method, Czechoslovak Welfare Association, Czechoslovak National Association in Canada, Royal Canadian Legion Masaryk, St. Wenceslas Mision, Society for Science and Arts, and Gymnastic Association Sokol Masaryk. This number has changed during the years; nowadays four organizations publish in Vestnik: Czech and Slovak Association of Canada with its Seniors Club, Sokol Masaryk, St. Wenceslas Mission, and Association Hostyn. In 2001, when Father Janicek grew old and ill, Alena Martinu started as the chief editor of Vestnik and an editorial board of 5 members has been formed. Vestnik has been broadened, and more and more people are informing the community about various events. Therefore, in 2005 Vestnik was renamed to "Montreal Vestnik". Since the beginning, Vestnik has been made possible by the voluntary work of several members of the Czech and Slovak community in Montreal, and it is now being sent free of charge to approximately 500 addresses. It is financed by voluntary contributions from its readers, by contributions from the Czech organizations, and several entrepreneurs of the Czech and Slovak origin in Montreal.

 

Historie Věstníku

První "Věstník československých spolků v Montreale" byl vydán knězem Misie sv. Václava v Montrealu Otcem Bohuslavem Janíčkem v září 1964. Osm organizací v té době přispívalo zprávami o svých akcích: Canadian Czechoslovak Club, Cyrilo-Metodějská Liga, Czechoslovak Welfare Association, Československé národní sdružení v Kanadě, Královská Kanadská Legie, odbočka Masaryk, Misie sv. Václava, Společnost pro vědy a umění a Tělocvičná jednota Sokol Masaryk. Tento počet se postupně měnil a v současné době jsou to čtyři organizace, které pravidelně informují komunitu o svých akcích: České a slovenské sdružení s Klubem seniorů, Sokol, Misie sv. Václava a Asociace Hostýn. V roce 2001 se vzhledem ke stáří a nemoci otce Janíčka Věstníku ujala Alena Martinů a ustanovila se redakční rada o 5 členech. Věstník byl rozšířen o další informace a zprávy a v roce 2005 byl přejmenován na Montrealský věstník. Od samého začátku je Věstník vydáván díky dobrovolné práci několika členů čs. komunity a je zasílán zdarma na přibližně 500 adres. Je financován především dobrovolnými dary čtenářů a příspěvky montrealských spolků a podnikatelů českého a slovenského původu.

 

Histoire de Věstník

Le premier bulletin « Vestnik des organisations tchécoslovaques ŕ Montréal » était publié en septembre 1964 par un prętre jésuite de la Mission Saint-Venceslas de Montréal, pčre Bohuslav Janicek. Huit organismes informaient la communauté au sujet de leurs activités : le Club tchécoslovaque canadien, le Club de Saints-Cyrille et Méthode, l‘Association tchécoslovaque d'assistance sociale, l‘Association nationale tchécoslovaque du Canada, la Légion royale canadienne Masaryk, la Mission Saint-Venceslas, la Société pour les Sciences et les arts et l‘Association gymnastique Sokol Masaryk.  Ce nombre a changé au cour des années.  De nos jours, ce sont quatre organisations qui publient dans Vestnik : l‘Association tchčque et slovaque du Canada avec son club des aînés, Sokol Masaryk, la Mission Saint-Venceslas et l'Association Hostyn. En 2001, lorsque le pčre Janicek tomba malade, Alena Martinu devint rédactrice en chef de Vestnik et un commité de rédaction de 5 membres fut fondé.  Vestnik a été agrandi, et de plus en plus, le nombre de personnes qui informent la communauté au sujet de divers événements augmente. Par conséquent, en 2005, Vestnik a été retitré "Vestnik de Montréal". Depuis le tout début, Vestnik est rendu possible par le travail bénévole de plusieurs membres de la communauté tchčque et slovaque de Montréal et celui-ci est maintenant envoyé gratuitement ŕ plus de 500 adresses. Il est financé principalement par des contributions volontaires de ses lecteurs, d’organismes tchčques et de plusieurs entrepreneurs d'origine tchčque et slovaque ŕ Montréal.